欢迎光临
我们一直在努力

定风波(题续宅江楼)

作者:曾觌      朝代:宋代

极目秋光夕照开。潮头初自海门来。杳杳江天横一线。如练。疾驱千骑鼓声催。
杰槛翠飞争徙倚。一行新雁去仍回。翠袖半空歌笑回。低映。十分沈醉劝金杯。

定风波(题续宅江楼)拼音解读

jí mù qiū guāng xī zhào kāi 。cháo tóu chū zì hǎi mén lái 。yǎo yǎo jiāng tiān héng yī xiàn 。rú liàn 。jí qū qiān qí gǔ shēng cuī 。
jié kǎn cuì fēi zhēng xǐ yǐ 。yī háng xīn yàn qù réng huí 。cuì xiù bàn kōng gē xiào huí 。dī yìng 。shí fèn shěn zuì quàn jīn bēi 。
极目秋光夕照开。潮头初自海门来。杳杳江天横一线。如练。疾驱千骑鼓声催。
杰槛翠飞争徙倚。一行新雁去仍回。翠袖半空歌笑回。低映。十分沈醉劝金杯。

定风波(题续宅江楼)翻译

定风波(题续宅江楼)注释

定风波(题续宅江楼)赏析

定风波(题续宅江楼)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐