欢迎光临
我们一直在努力

玉楼春(冬日上江西漕鲁大卿)

作者:石孝友      朝代:宋代

汉皇受禅新尧统。沼跃潜鱼仪舞凤。五云色备观台书,万世功成贤相用。
江湖襟带蛮荆控。摩抚民劳输土贡。愿倾石尉望尘心,来献鲁侯难老颂。

玉楼春(冬日上江西漕鲁大卿)拼音解读

hàn huáng shòu chán xīn yáo tǒng 。zhǎo yuè qián yú yí wǔ fèng 。wǔ yún sè bèi guān tái shū ,wàn shì gōng chéng xián xiàng yòng 。
jiāng hú jīn dài mán jīng kòng 。mó fǔ mín láo shū tǔ gòng 。yuàn qīng shí wèi wàng chén xīn ,lái xiàn lǔ hóu nán lǎo sòng 。
汉皇受禅新尧统。沼跃潜鱼仪舞凤。五云色备观台书,万世功成贤相用。
江湖襟带蛮荆控。摩抚民劳输土贡。愿倾石尉望尘心,来献鲁侯难老颂。

玉楼春(冬日上江西漕鲁大卿)翻译

玉楼春(冬日上江西漕鲁大卿)注释

玉楼春(冬日上江西漕鲁大卿)赏析

玉楼春(冬日上江西漕鲁大卿)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐