欢迎光临
我们一直在努力

湖上寓居杂咏(苑墙曲曲柳冥冥)

作者:姜夔      朝代:宋朝

【湖上寓居杂咏】

 苑墙曲曲柳冥冥,人静山空见一灯。

 荷叶似云香不断, 小船摇曳入西陵。

湖上寓居杂咏(苑墙曲曲柳冥冥)拼音解读

【hú shàng yù jū zá yǒng 】 【湖上寓居杂咏】
 yuàn qiáng qǔ qǔ liǔ míng míng ,rén jìng shān kōng jiàn yī dēng 。  苑墙曲曲柳冥冥,人静山空见一灯。
 hé yè sì yún xiāng bú duàn , xiǎo chuán yáo yè rù xī líng 。  荷叶似云香不断, 小船摇曳入西陵。

湖上寓居杂咏(苑墙曲曲柳冥冥)翻译

湖上寓居杂咏(苑墙曲曲柳冥冥)注释

湖上寓居杂咏(苑墙曲曲柳冥冥)赏析

湖上寓居杂咏(苑墙曲曲柳冥冥)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐