欢迎光临
我们一直在努力

摸鱼儿(甲申客路闻鹃)

作者:刘将孙      朝代:宋代

雨萧萧、春寒欲暮。杜鹃声转□□。东风与汝何恩怨,强管人间去住。行且去。漫憔悴十年,愁得身成树。青青故宇。看浩荡灵修,徘徊落日,不乐复何故。
曾听处。少日京华行路。青灯梦断无语。风林飒飒鸡声乱,摇落壮心如土。今又古。任啼到天明,清血流红雨。人生几许。且赢得刘郎,看花眼惯,懒复赋前度。

摸鱼儿(甲申客路闻鹃)拼音解读

yǔ xiāo xiāo 、chūn hán yù mù 。dù juān shēng zhuǎn □□。dōng fēng yǔ rǔ hé ēn yuàn ,qiáng guǎn rén jiān qù zhù 。háng qiě qù 。màn qiáo cuì shí nián ,chóu dé shēn chéng shù 。qīng qīng gù yǔ 。kàn hào dàng líng xiū ,pái huái luò rì ,bú lè fù hé gù 。
céng tīng chù 。shǎo rì jīng huá háng lù 。qīng dēng mèng duàn wú yǔ 。fēng lín sà sà jī shēng luàn ,yáo luò zhuàng xīn rú tǔ 。jīn yòu gǔ 。rèn tí dào tiān míng ,qīng xuè liú hóng yǔ 。rén shēng jǐ xǔ 。qiě yíng dé liú láng ,kàn huā yǎn guàn ,lǎn fù fù qián dù 。
雨萧萧、春寒欲暮。杜鹃声转□□。东风与汝何恩怨,强管人间去住。行且去。漫憔悴十年,愁得身成树。青青故宇。看浩荡灵修,徘徊落日,不乐复何故。
曾听处。少日京华行路。青灯梦断无语。风林飒飒鸡声乱,摇落壮心如土。今又古。任啼到天明,清血流红雨。人生几许。且赢得刘郎,看花眼惯,懒复赋前度。

摸鱼儿(甲申客路闻鹃)翻译

摸鱼儿(甲申客路闻鹃)注释

摸鱼儿(甲申客路闻鹃)赏析

摸鱼儿(甲申客路闻鹃)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐