欢迎光临
我们一直在努力

醉蓬莱(寿别制垣)

作者:李曾伯      朝代:宋代

问江东父老,十数年来,谁为安石。万里鲸波,一柱独山立。汉橐班高,郢斤名重,喜动旌旗色。虎踞龙盘,有人于此,千载犹昔。
好是元戎,护寒旧手,到处人传,争道公别。办取风樯,指顾定南北。只恐为霖,玉麟堂小,留不住台席。一片仁心,寿身寿国,与同箕翼。

醉蓬莱(寿别制垣)拼音解读

wèn jiāng dōng fù lǎo ,shí shù nián lái ,shuí wéi ān shí 。wàn lǐ jīng bō ,yī zhù dú shān lì 。hàn tuó bān gāo ,yǐng jīn míng zhòng ,xǐ dòng jīng qí sè 。hǔ jù lóng pán ,yǒu rén yú cǐ ,qiān zǎi yóu xī 。
hǎo shì yuán róng ,hù hán jiù shǒu ,dào chù rén chuán ,zhēng dào gōng bié 。bàn qǔ fēng qiáng ,zhǐ gù dìng nán běi 。zhī kǒng wéi lín ,yù lín táng xiǎo ,liú bú zhù tái xí 。yī piàn rén xīn ,shòu shēn shòu guó ,yǔ tóng jī yì 。
问江东父老,十数年来,谁为安石。万里鲸波,一柱独山立。汉橐班高,郢斤名重,喜动旌旗色。虎踞龙盘,有人于此,千载犹昔。
好是元戎,护寒旧手,到处人传,争道公别。办取风樯,指顾定南北。只恐为霖,玉麟堂小,留不住台席。一片仁心,寿身寿国,与同箕翼。

醉蓬莱(寿别制垣)翻译

醉蓬莱(寿别制垣)注释

醉蓬莱(寿别制垣)赏析

醉蓬莱(寿别制垣)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐