欢迎光临
我们一直在努力

雨夜呈长官

作者:李群玉      朝代:唐代

远客坐长夜,雨声孤寺秋。请量东海水,看取浅深愁。
愁穷重于山,终年压人头。朱颜与芳景,暗赴东波流。
鳞翼思风水,青云方阻修。孤灯冷素艳,虫响寒房幽。
借问陶渊明,何物号忘忧。无因一酩酊,高枕万情休。

雨夜呈长官拼音解读

yuǎn kè zuò zhǎng yè ,yǔ shēng gū sì qiū 。qǐng liàng dōng hǎi shuǐ ,kàn qǔ qiǎn shēn chóu 。 远客坐长夜,雨声孤寺秋。请量东海水,看取浅深愁。
chóu qióng zhòng yú shān ,zhōng nián yā rén tóu 。zhū yán yǔ fāng jǐng ,àn fù dōng bō liú 。 愁穷重于山,终年压人头。朱颜与芳景,暗赴东波流。
lín yì sī fēng shuǐ ,qīng yún fāng zǔ xiū 。gū dēng lěng sù yàn ,chóng xiǎng hán fáng yōu 。 鳞翼思风水,青云方阻修。孤灯冷素艳,虫响寒房幽。
jiè wèn táo yuān míng ,hé wù hào wàng yōu 。wú yīn yī mǐng dǐng ,gāo zhěn wàn qíng xiū 。 借问陶渊明,何物号忘忧。无因一酩酊,高枕万情休。

雨夜呈长官翻译

雨夜呈长官注释

雨夜呈长官赏析

雨夜呈长官相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐